«ЛІРА»  №1 (102) січень 2014 року                    Поезія                                                             2 стор.

Ігор КОЗЮРА, кандитат історичних наук,

Валерій КОЗЮРА, краєзнавець.

ПАМ’ЯТНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДАТИ ЛУБЕНЩИНИ

У 2014 РОЦІ

Січень

8 – 79 років від дня народження «витязя молодої укра-їнської поезії» Василя Симоненка.

9 – 90 років від дня народження Сергія Параджанова (1924-1990) вірменського та українського кінорежисе-ра. Свій перший український фільм-комедію «Перший парубок» зняв за сценарієм українських письменників-гумористів лубенців Віктора Безорудька та Петра Лу-бенського.

Лютий

13 – 145 років від дня народження Миколи Павлова-Сільванського одного із засновників науково-краєзна-вчого «Товариства охорони і розслідування пам’яток старовини і мистецтва в Лубнах» при ВУАН в 1919 р.

Березень

2 – 155 років від дня народження Шолома-Алейхема класика єврейської літератури. У 1880-1883 роках жив і працював в Лубнах.

9 – 200 років від дня народження Великого Кобзаря України Тараса Шевченка. У 1845-1847 р.р. тричі від-відав Лубенщину.

17 – 95 років від дня народження драматурга Олекси Коломійця, автора ідеї створення першого в Україні па-м’ятника жертвам штучного Голодомору 1932-1933 ро-ків на Кургані Скорботи поблизу Лубен.

30 – 75 років від дня народження художника і оформ-лювача музеїв, Заслуженого художника України Анато-лія Щербака. У його творчому доробку створення екс-позиції Вовчицького народного історико-краєзнавчого музею ім. І.Саєнка.

Квітень

12 – 60 років від дня смерті видатного дитячого пись-менника лубенця Олеся Донченка, засновника філії спі-лки селянських письменників «Плуг» при редакції ок-ружної газети «Червона Лубенщина» 1923 році.

Травень

2 – 75 років від дня народження Івана Новобранця – Заслуженого художника України, кобзаря, лірника. На-родився в с.Березоточа.

Червень

18 – 75 років від дня народження Євгена Наумова, українського письменника, життя і творчість якого не-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розривно пов’язані з Посульським краєм.

   20 – 180 років від дня народження історика, краєзнавця і літературознавця Олександра Лазаревського, чиї праці «Лубенщина и князья Вишневецкие» та «Очерки истории Лубенщины ХVІІІ в.» найбільш ґрунтовно і повно ви-світлюють історію краю доби Козаччини.

Липень

1 – 115 років від дня народження письменниці і гро-мадської діячки, лубенки Луціани Піонтек, котра багато зробила для пропаганди і збереження нашої національ-ної культури не тільки на Батьківщині, а й за рубежем (в 1937 р. загинула в сталінських застінках).

16 – 85 років від дня народження доктора філологічних наук, професора Павла Охріменка, невтомного до-слідника минувшини рідного краю. Народився в с.Со-лониця.

Серпень

7 – 195 років від дня народження українського письме-нника громадського діяча Пантелеймона Куліша, життя і творчість якого нерозривно пов’язані з Лубенщиною.

Вересень

5 – 35 років від дня народження лубенської поетеси Га-нни Кревської.

17 вересня – 150 років від дня народження українського письменника Михайла Коцюбинського.

Жовтень

19 – 135 років від дня народження українського політи-чного діяча, вченого-економіста, лубенця Миколи Пор-ша.

Листопад

7 – 115 років від дня народження Дмитра Чеверди (1899 - 1984) українського народного художника і іконописця. Народився в с.Хитці.

9 листопада – 220 років тому помер український філо-соф і просвітитель «перший розум наш» Григорій Ско-ворода.

Грудень

8 – 230 років тому помер український громадський діяч, автономій-республіканець, депутат від шляхетства Лубе-нського полку в Комісії для перевірки законів і уложення нового кодексу Катерини ІІ, ймовірний автор «Історії Ру-сів» Григорій Полетика.

21 – 260 років тому помер український церковний діяч, письменник Йоасоф (Яким) Горленко, настоятель Мгар-ського Спасо-Преображенського монастиря (1737-1745 р.р.)

 

 

 

 

*  *  *

Ще цвітуть, цвітуть гарбузи.

Не зважають на те, що осінь.

І цікаво ж, цікаво мені:

А чи вирости вони зможуть?

 

Уявіть собі, буде тепло,

А дощів же пройшло достатньо.

Так що всім смертям, та й на зло

Гарбузи, гарбузи зростатимуть.

 

Помилилася я. Приморозило,

Й гарбузи уже не цвітуть,

Але все ж таки була

                                користь в тім:

Бджоли тішились,

                        ой як тішились тут!

 

       *  *  *

Чи любите ви розмовлять по мобілці?

Або чи бачили любителів таких?

Це трохи страшно, й дуже,

                                    мабуть, смішно.

Вони ж не затихають ні на мить.

 

Щось роблять, а мобілка коло вуха

І шия терпне, й в голові дзвенить.

Немов набридливий комар чи муха,

Ота мобілка. І не можна відчепить.

 

Про що так довго можна говорити?

І взагалі, чи варто говорити

                                           ні про що?

Я чула, що мобілку звуть вампіром

Невидимим вампіром. Ну то й що?

Сказала мені так одна людина.

Та не одна вона, багато нас таких,

Що не вважають сотовий вампіром.

А ви? Чи зловживаєте мобільним ви?

 

УЧИТЕЛЬКА ТУТ ЖИЛА

У цьому будинку жила колись вчителька.

Не стерлись сліди її, й пам’ять жива.

І хата стоїть біла-біла із синіми вікнами,

І яблуні, й квіти й зелена привітна трава.

 

І лавочка наче запрошує сісти, спочити

Байдуже повз хату не пройдеш ніяк.

Так просто і скромно, і дуже красиво

Учителька сива у цьому будинку жила.

Віра ШАРАМКО,

с.Лазірки